Fotoshoot

Fotoshoots
Kasteel en Kasteeltuin Assumburg bieden een prachtige achtergrond voor uw foto’s bij een bijzondere gelegenheid. Het kasteel en de kasteeltuin behoren echter niet tot dezelfde organisatie. Het beleid rond een fotoshoot is dan ook verschillend. 

Foto’s in de kasteeltuin
Een fotoshoot is mogelijk tijdens de normale openingstijden van de tuin. Wij stellen een vrijwillige bijdrage van € 35,– daarvoor ten zeerste op prijs, over te maken op NL 94 RABO 0163 6956 60 ten name van Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg of, indien geopend, contant af te geven in  bezoekerscentrum ‘het Koetshuijs’. Een afspraak maken is niet nodig. NB: Het bezoekerscentrum is niet beschikbaar als omkleedruimte.

Foto’s in het kasteel en op het voorterrein van het kasteel
Een fotoshoot is alleen mogelijk na afspraak bij StayOkay als beheerder van het kasteel
0251 - 23 22 88
heemskerk@stayokay.com