Fotoshoot in de kasteeltuin

Een fotoshoot in de kasteeltuin is mogelijk tijdens de normale openingstijden van de tuin. De tuin is op die tijden vrij toegankelijk en een afspraak maken is niet nodig.
Deze fraaie locatie wordt door vrijwilligers onderhouden met bescheiden financiële middelen. Daarom stellen wij een vrijwillige bijdrage ten zeerste op prijs van bijvoorbeeld € 25,– à € 35,–, over te maken op NL 94 RABO 0163 6956 60 ten name van Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg of contant of per pin in bezoekerscentrum ‘het Koetshuijs’. 
Het bezoekerscentrum is niet beschikbaar als omkleedruimte.
Parkeren alleen op het parkeerterrein.
Het gebruik van drones boven de kasteeltuin is alleen toegestaan met in achtneming van de officiële regelgeving.

Het voorterrein van het kasteel, met inbegrip van de oprit en de brug zijn allemaal privéterrein behorend bij het kasteel en niet vrij toegankelijk, ook niet voor fotoshoots en drone-opnames.