ANBI Status

ANBI Status

Hieronder een aantal basisgegevens en documenten ter verantwoording van onze organisatie zoals verplicht is gesteld voor alle Algemeen Nut Beogende Instellingen.

 

Oprichtingsakte
De stichting is opgericht op 6 oktober 2011 per notariële akte door notariskantoor Janssen & Van Commenée te Heemskerk. Op 10 augustus 2021 vond een statutenwijziging plaats bij hetzelfde kantoor.

 

Naam
Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg

 

RSIN/fiscaal nummer
850988202

 

KvK nummer
KvK Amsterdam nr. 53717058

 

Doelstelling
Het ondersteunen van Gemeente Heemskerk, de eigenaar van de Kasteeltuin, bij het beheer en onderhoud van de Kasteeltuin en het bezoekerscentrum het Koetshuijs. Daarnaast het organiseren van activiteiten en evenementen.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleid
Het actuele beleid wordt afgeleid van en getoetst aan het in 2023 door de gemeente goedgekeurde beleidsplan 2023-2028 van de stichting. Hierin worden de lange termijn doelen gesteld op het gebied van groenbeheer, voorzieningen, evenementen, educatieve projecten en publiciteit.

In de jaarverslagen wordt per jaar gerapporteerd over de voortgang.

 

Contact en bestuurssamenstelling
Zie Contact

 

Beloningsbeleid
Bestuursleden zijn onbezoldigd. De vrijwilligers worden niet betaald. Het toezicht op de dagelijkse activiteiten van de tuinvrijwilligers wordt verzorgd door een hovenier die parttime wordt ingehuurd. Gemaakte onkosten worden per geval verantwoord en vergoed. Voor de vrijwilligers worden jaarlijks een natuurgerichte excursie, een BBQ en een kerstbijeenkomst georganiseerd als dank voor hun toewijding en tijd.

 

Jaarverslagen
2021 (pdf, 3 MB)
2022 (pdf, 6 MB)

 

Donateurs
Kasteeltuin Assumburg mag rekenen op de sympathie van velen. Indien u ook de Kasteeltuin een warm hart toedraagt kunt u zich aanmelden als donateur via info@kasteeltuinassumburg.nl.
De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 25,– of ieder ander bedrag naar keuze. Giften zijn vanwege de ANBI status aftrekbaar van de belasting.