Sinusmaaien

Maaien voor vlinders, bijen en vogels

Speciaal ten behoeve van het herstel van biodiversiteit wordt de boomgaard sinds 2019 gemaaid volgens het “sinus maaien” principe. Sinusbeheer is een innovatieve maaimethode die optimaal rekening houdt met biodiversiteit. Daarbij wordt op verschillende tijdstippen en op verschillende plekken gemaaid. Hiermee wordt een grasland met veel variatie gecreëerd waar op elk moment van het jaar wat te vinden is voor vlinders, bijen en vogels.

 

Wij werken hierbij samen met Landschap Noord-Holland.