Nectarindex

Planten en soorten tellen

Om te zien hoe de biodiversiteit zich in de loop van de tijd ontwikkelt is in 2023 gestart met het meten van de nectarindex. Hierbij worden jaarlijks op een vast tijdstip op dezelfde plekken in de boomgaard de soorten en het aantal bloeiende planten geteld. Dat wil zeggen planten die kunnen bloeien. Deze gegevens worden ingevoerd in een landelijk meetsysteem waar een score berekend wordt: de zogenaamde nectarindex. In 2023 was de nectarindex 3 op een schaal van 5.

 

In mei 2024 vindt de volgende telling plaats. Hoe meer nectar aanwezig is, hoe meer insecten aangetrokken worden.