Onze Jean, twee eeuwen Deutz op Assumburg

Erfgoed educatieproject

Aanleiding voor dit erfgoed educatieproject is het borstbeeld De Verbazing, gemaakt door Jola Geldermans, dat sinds september 2022 in de Kasteeltuin staat. Het is Jean Deutz, verwonderd uitkijkend over zijn pronktuin, die hij meer dan 300 jaar geleden liet aanleggen.

 

Project voor leerlingen bovenbouw basisonderwijs (groep 7)

Dit project bestaat uit 2 lessen door Annelies Vessies en Jola Geldermans; daarnaast zijn er verwerkingsopdrachten voor in de klas met de eigen docenten.

 

Les 1 – Introductie en rondleiding

Ontvangst in het Koetshuijs om 9.00 uur, met rondleidingen in het Kasteel en de Kasteeltuin door Jola, Annelies en vrijwilligers van HKH en Kasteeltuin. Totale duur plm. 2 uur. Deze unieke erfgoedbeleving vormt de start van de verwerkingsopdrachten die de leerlingen later op school gaan maken. Tijdens de rondleiding van de deskundige vertellers letten de leerlingen op bepaalde aspecten van kasteel en tuin die te maken hebben met de thema’s: familie, wonen, werken, eten en drinken en nieuws en recht.

 

Les 2 – Beeldende les

Locatie: op school, totale duur plm. 1½ uur. Annelies en Jola geven deze les met beeldende opdrachten in de eigen klas. Er wordt gewerkt met klei, knipkunst, tekenen en schrijven.

 

Leerdoelen

De geschiedenistijdlijn van 1700-1800 van pruiken en revoluties.

  • Kennis van lokaal erfgoed: Kasteel Assumburg in de tijd van Jean Deutz;
  • Kennis van wereldgeschiedenis, kolonialisme en handelskapitalisme;
  • Kennis van de hedendaagse situatie, de toekomst en burgerschap;
  • Verdiepend leren door oriëntatie, verwerking met opdrachten en presentatie.

 

Achtergrond

Het titel van het project ‘Onze Jean’ verwijst naar de Amsterdamse koopman en bankier Jean Deutz (1655-1719). Jean kocht in 1696 Kasteel Assumburg met bijbehorende landerijen zoals de Heerlijkheid van Assendelft. Voortaan mocht hij zich Deutz van Assendelft noemen.

 

De dynastie Deutz van Assendelft heeft Kasteel Assumburg bijna twee eeuwen in bezit gehad en gebruikte het voornamelijk als zomerverblijf. In 1702 liet Jean een fraaie Frans-classicistische tuin aanleggen geheel naar de mode van die tijd met wandelpaden, bloemperken en buxushagen die een volkomen symmetrisch patroon kende, compleet met een orangerie, een rosarium en een groentetuin.
In 1867 verliet de laatste Deutz van Assendelft het kasteel. Er braken andere tijden aan, kasteel en tuin raakten in verval. Gelukkig werd het gebouw een rijksmonument en is het helemaal gerestaureerd. Sinds 2011 is ook de fraaie tuin weer in oude luister hersteld, deze wordt onderhouden door een enthousiast team van vrijwilligers.
Met het project ‘Onze Jean’ hopen de makers dat leerlingen een onvergetelijke indruk krijgen.

 

Inschrijven en informatie

Dit project is voorlopig alleen voor basisscholen in Heemskerk. Scholen ontvangen een digitale flyer en lesbrief. Eigen bijdrage scholen: € 89,00 *. De lessen en rondleidingen zijn op woensdagochtend.

 

Inschrijven kan via info@deblauwedeur.nl.

Voor meer informatie: Annelies Vessies, 06 22 06 27 95. Volg Onze Jean ook op Facebook

 

 

* De Gemeente Heemskerk heeft subsidie verleend aan Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg om het project te kunnen realiseren en zo de kosten laag te houden.