Leskisten

Leren over de oude en nieuwe tuin

Voor het basisonderwijs zijn leskisten ontwikkeld. Om het onderwijs aanschouwelijk en waardevol te maken, is het project rond de leskist aan te vullen met een (voor een schoolklas gratis) rondleiding door de tuin.

 

Onze rondleiders vertellen enthousiast over het leven in de tijd van de oorspronkelijke tuin van de familie Deutz rond 1700, leiden de kinderen langs de rozen en de groenten, dwalen door de boomgaard en flaneren met hen langs de hofvijver. De kinderen kunnen desgewenst verkleed gaan als prinsjes en prinsesjes.

 

Leskist onderbouw
De eetbare tuin‘: raad je plekje – groenten en fruit benoemen – memorie – fruit en groente boetseren.

 

Leskist middenbouw
Een boom vol familie‘: families van Assumburg – stamboom familie Deutz, eigen familie – familiediner 18e eeuw.

 

Leskist bovenbouw
Een tuin vol ideeën‘: architectuur – kunstbeschouwing beeld – ontwerp een kasteeltuin.

 

Voor meer informatie: info@kasteeltuinassumburg.nl