Een unieke kasteeltuin in Heemskerk

Een unieke kasteeltuin in Heemskerk

Centraal in het park Assumburg/Oud Haerlem ligt achter kasteel Assumburg een fraaie kasteeltuin. Op dezelfde plek als 300 jaar geleden is een unieke, in Frans classicistische stijl aangelegde, baroktuin gerealiseerd.

Rond het jaar 1700 liet een Amsterdamse regent, koopman en bankier, Jean Deutz (1655-1719) zijn oog vallen op slot Assumburg. Hij liet, naast een flinke verbouwing van het kasteel, ook een prachtige symmetrische baroktuin aanleggen die paste bij zijn maatschappelijke positie en de schoonheidsidealen van die tijd. In 1729 werd van deze tuin een kopergravure gemaakt die als leidraad is gebruikt om de tuin weer in oude luister terug te brengen.

Eiland van rust, ruimte en tijdloosheid

Dat is wat bezoekers in de tuin ervaren, een rustpunt te midden van onze 21e-eeuwse gehaaste samenleving.  Het vormt de kern van de aantrekkelijkheid van de tuin, die uw bezoek zeker waard is.