Rondleidingen Kasteeltuin

Gratis rondleiding in de kasteeltuin
Op een paar dagen per jaar zijn er gratis rondleidingen in de tuin.
In 2023:
• maandag 29 mei (2e Pinksterdag en Dag van het Kasteel)
• zondag 2 juli (Open Tuinendagen)
• zondag 10 september (Open Monumentendag)
• zondag 1 oktober (Herfstmarkt)
Kinderen zijn van harte welkom onder begeleiding van een volwassene.
Graag aanmelden bij mw. Ina Dijkman, zie contactgegevens onderaan.
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd en komt ten goede aan de stichting (kan ook via pin in het bezoekerscentrum).

Gratis rondleiding kasteeltuin speciaal voor basisschoolklassen
Minimaal 2 weken van tevoren contact opnemen met mw. Ina Dijkman.

Privé groepsrondleiding kasteeltuin
Wilt u eens met familie of vrienden iets bijzonders doen, boek dan een privé groepsrondleiding. Deze rondleiding is op afspraak het gehele jaar door mogelijk tegen een vergoeding van € 25,– per groep van maximaal 20 personen. De duur van de rondleiding is ca. 1 uur en 15 minuten.
Graag minimaal 2 weken van tevoren afspreken met mw. Ina Dijkman.

Rondleiding binnen in Kasteel Assumburg
Rondleidingen in het kasteel worden georganiseerd door de Historische Kring Heemskerk (HKH). Informatie en aanmelden kan bij dhr. Piet van Zwieten, zie contactgegevens onderaan.

Gecombineerde rondleiding kasteel en -tuin
Een gecombineerde rondleiding is ook mogelijk. Duur: ca. 60 minuten in het kasteel en ca. 45 minuten door de kasteeltuin. Al of niet met een pauze in bezoekerscentrum ‘het Koetshuijs’. Graag minimaal 2 weken van tevoren aanvragen bij mw. Ina Dijkman of dhr. Piet van Zwieten.

Rondleidingen kasteeltuin:
Mw. Ina Dijkman
06 - 38 37 63 64
dijkman@kasteeltuinassumburg.nl

Rondleidingen kasteel Assumburg:
Dhr. Piet van Zwieten
0251 - 23 58 27
pwvanzwieten@ziggo.nl