Maatschapelijke stage

Voor het basisonderwijs zijn er leskisten ontwikkeld. Daarbij is het waardevol het onderwijs aanschouwelijk te maken door het project rond de leskist aan te vullen met een (voor een schoolklas gratis) rondleiding door de tuin. Onze rondleiders vertellen enthousiast over het leven in de tijd van de oorspronkelijke tuin van de familie Deutz rond 1700, leiden de kinderen langs de rozen en de groenten, dwalen door de boomgaard en flaneren met hen langs de hofvijver.
De kinderen kunnen desgewenst verkleed gaan als prinsjes en prinsesjes.
Leskist onderbouw

 

De eetbare tuin‘: raad je plekje – groenten en fruit benoemen – memorie – fruit en groente boetseren.
Leskist middenbouw
Een boom vol familie‘: families van Assumburg – stamboom familie Deutz, eigen familie – familiediner 18e eeuw.
Leskist bovenbouw
Een tuin vol ideeën‘: architectuur – kunstbeschouwing beeld – ontwerp een kasteeltuin.
Voor meer informatie over leskisten en andere activiteiten:
info@kasteeltuinassumburg.nl 

 

Voor leerlingen van het middelbaar onderwijs bestaat de mogelijkheid een maatschappelijke- of snuffelstage te doen in de kasteeltuin als tuinman/vrouw of als gastheer/vrouw in ‘het Koetshuijs’.
Stages in de tuin: Vronie Neuvel
0251 – 25 99 78
neuvel@kasteeltuinassumburg.nl
Informatie over maatschappelijke stages in ‘het Koetshuijs’
info@kasteeltuinassumburg.nl

 

Naast het programma voor basis- en middelbaar onderwijs wordt door Natuur- en MilieuEducatie IJmond (NME) op de eerste woensdagmiddag van de maanden mei tot en met oktober een natuuractiviteit georganiseerd. Zie ook: activiteiten en evenementen.
Ook een bezoek om in de kasteeltuin te komen tekenen, te fotograferen of een toneelstuk op te voeren is mogelijk.