Een unieke kasteeltuin in Heemskerk

Centraal in het park Assumburg/Oud Haerlem ligt achter kasteel Assumburg een kasteeltuin. Op dezelfde plek als 300 jaar geleden is een unieke, in Franse Classicistische stijl aangelegde, pronktuin gerealiseerd.

Rond het jaar 1700 liet een Amsterdamse regent, koopman en bankier, Jean Deutz (1655-1719) zijn oog vallen op slot Assumburg. Hij liet, naast een flinke verbouwing van het kasteel, ook een prachtige symmetrische baroktuin aanleggen die paste bij zijn maatschappelijke positie en de schoonheidsidealen van die tijd. In 1729 werd van deze tuin een kopergravure gemaakt die als leidraad is gebruikt om de tuin weer in oude luister terug te brengen.

Eiland van rust, ruimte en tijdloosheid

Dat is wat bezoekers in de tuin ervaren, de tuin te midden van onze 21e-eeuwse dagelijkse samenleving.  Het vormt de kern van de aantrekkelijkheid van de tuin, die uw bezoek daarom zeker waard is. 

Het beheer van de tuin

De eigenaar van de tuin, de gemeente Heemskerk, heeft het beheer ondergebracht bij de Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg. Een veertigtal vrijwilligers onder leiding van een hovenier zorgt voor het dagelijkse onderhoud van de stijltuin, groente- en kruidentuinrosarium en boomgaard, terwijl een dertigtal vrijwilligers als gastheer/gastvrouw voor het Bezoekerscentrum beschikbaar zijn. Tevens verzorgt de stichting diverse evenementen en educatieve projecten die borg staan voor inbedding van de tuin in de regio en daarbuiten.