Een unieke kasteeltuin in Heemskerk

Centraal in het park Assumburg/Oud Haerlem ligt achter kasteel Assumburg een kasteeltuin. Op dezelfde plek als 300 jaar geleden is een unieke, in Franse Classicistische stijl aangelegde, pronktuin gerealiseerd.

Rond het jaar 1700 liet een Amsterdamse regent, koopman en bankier, Jean Deutz (1655-1719) zijn oog vallen op slot Assumburg. Hij liet, naast een flinke verbouwing van het kasteel, ook een prachtige symmetrische baroktuin aanleggen die paste bij zijn maatschappelijke positie en de schoonheidsidealen van die tijd. In 1729 werd van deze tuin een kopergravure gemaakt die als leidraad is gebruikt om de tuin weer in oude luister terug te brengen.

Eiland van rust, ruimte en tijdloosheid

Dat is wat bezoekers in de tuin ervaren, de tuin te midden van onze 21e-eeuwse dagelijkse samenleving.  Het vormt de kern van de aantrekkelijkheid van de tuin, die uw bezoek daarom zeker waard is. 

Het beheer van de tuin

De eigenaar van de tuin, de gemeente Heemskerk, heeft het beheer ondergebracht bij de Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg. Een veertigtal vrijwilligers onder leiding van een hovenier zorgt voor het dagelijkse onderhoud van de stijltuin, groente- en kruidentuinrosarium en boomgaard, terwijl een dertigtal vrijwilligers als gastheer/gastvrouw voor het Bezoekerscentrum beschikbaar zijn. Tevens verzorgt de stichting diverse evenementen en educatieve projecten die borg staan voor inbedding van de tuin in de regio en daarbuiten.

 

Bezoekerscentrum Assumburg ‘het Koetshuijs’ gereed

 

Op 20 mei 2016 is het Bezoekerscentrum ‘het Koetshuijs’ na een bouw- en inrichting periode van 10 maanden gereed gekomen. Op die dag vond in het bijzijn van vele genodigden, vrijwilligers en verdere betrokkenen de feestelijke opening plaats. Twee dagen later,  op zondag 22 mei , gevolg door een druk bezocht  ‘Open Huis’ voor alle belangstellenden. Presentaties van de activiteiten in en rond de tuin  , diverse werkshops voor kinderen  en ook het optreden van de band ‘Bunch on a breakout’ maakten er een bijzondere dag van.   . 

Het is een bijzonder en zeer functioneel onderkomen. Bijzonder o.a. vanwege de toegepaste houtconstructie gemaakt van op de wind gezaagde balken uit Siberische lariksbomen. Goed te zien in de overdekte binnenplaats waarvan het dak op ingenieuze wijze over de oude muur heen steekt zonder deze te raken.       

Het bezoekerscentrum heeft de naam ‘het Koetshuijs’ gekregen, verwijzende naar de stallen die ooit op dezelfde plek hebben gestaan. En waaraan de monumentale muur bezijden het gebouw herinnert. 

De functie van het bezoekerscentrum is zoals de naam al zegt breder dan alleen een onderkomen voor de vrijwilligers. Na het gereedkomen van de kasteeltuin in 2011 was het vanaf het begin duidelijk dat voor de verdere ontwikkeling een bezoekerscentrum onontbeerlijk zou zijn. Met naast een onderkomen voor de vrijwilligers een gastvrije ontvangstruimte voor bezoekers van de tuin. Een ruimte die tevens de mogelijkheid biedt voor het organiseren van educatieve projecten en evenementen, was een logische stap in de verdere ontwikkeling van het gehele park Assumburg. In 2013 nam de gemeenteraad het principebesluit deze stap inderdaad te zetten en kon de bouw 2e helft van 2015 een aanvang nemen.  

Vrijwilligers voor gastheer of gastvrouw gevraagd 

Voor bezoekers zal er in het nieuwe centrum informatie over de tuin zijn en kan er tevens een kopje koffie, thee of frisdrank worden gebruikt. Het betekent een hele verandering in taken voor allen die er thans werkzaam zijn. Was het eerder zo dat groep vrijwilligers gevormd is uit zij die graag wilden werken in de tuin, nu zijn er ook anderen nodig. Personen die het aantrekkelijk vinden een of meerdere dagdelen in de week als gastheer of gastvrouw in het centrum op te treden. De Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg komt graag in contact met degenen die hiervoor voelen. Via mail ‘dijkman@kasteeltuinassumburg.nl’ of via telefoon 0251 252475 is dat mogelijk.