Vrijwilligers

De eigenaar van de tuin, de gemeente Heemskerk, heeft het beheer ondergebracht bij de Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg. Deze vrijwilligers zorgen voor het onderhoud van de tuin, ontvangen bezoekers in 'het Koetshuijs', geven met plezier rondleidingen en verlenen allerlei andere voorkomende hand- en spandiensten, alleen of in een werkgroep. We hebben volop mogelijkheden om talent en ervaring in te zetten. De tuin kan dus niet zonder vrijwilligers.

Tuinvrijwilligers
Er zijn ongeveer 90 enthousiaste vrijwilligers actief waarvan ongeveer 50 als tuinvrijwilliger.
In de tuin wordt voornamelijk ’s morgens gewerkt, één dagdeel per week, soms wat vaker. In de stijltuin met de broderies, de boomgaard, het rosarium of de groente- en kruidentuin.

Gastvrouwen/heren
Bijna 40 gastvrouwen en -heren worden gedurende de maanden mei tot en met oktober een dagdeel in de week ingeroosterd van 10.00 tot 13.30 uur of van 13.30 tot 17.00 uur, behalve op maandag wanneer het bezoekerscentrum gesloten is. In de wintermaanden alleen op de zondagmiddagen van 12.00 tot 16.00 uur. En een enkele keer ook op verzoek bij een activiteit in de avonduren.

Belangstelling?
Voor de verschillende werkzaamheden zijn enthousiaste mensen altijd welkom.
Neem voor tuinvrijwilliger contact op met Piet Toutenhoofd: piettoutenhoofd@kasteeltuinassumburg.nl
en voor gastvrouw/heer met Sigrid Beentjes: beentjes@kasteeltuinassumburg.nl

Maatschappelijke stages
Stichting Kasteeltuin biedt ook mogelijkheden voor snuffel- en maatschappelijke stages, zowel in de tuin als in het bezoekerscentrum.
Belangstelling? Neem voor een stage in de tuin contact op met Vronie Neuvel: neuvel@kasteeltuinassumburg.nl en voor in het bezoekerscentrum met Anja Scharrenberg: anjascharrenberg@kasteeltuinassumburg.nl  

Overige werkzaamheden van de stichting
Tevens verzorgt de stichting diverse evenementen en educatieve projecten die borg staan voor inbedding van de tuin in de regio en daarbuiten.