Rondleidingen met gids

Er is veel te vertellen over de geschiedenis van kasteel Assumburg, de bijzondere baroktuin en de omgeving. Uw gids vertelt u niet alleen hoe de kasteeltuin naar een voorbeeld van een 300 jaar oude kopergravure opnieuw tot leven is gebracht maar brengt u ook langs bijzondere plekjes in de tuin zoals het romantische rosarium, de groente- en kruidentuin met vergeten groenten en de boomgaard met eeuwenoude fruitrassen.

Gratis rondleiding in de kasteeltuin
Er zijn gratis rondleidingen in de tuin van mei t/m september op de derde zondagochtend van de maand om 11.00 uur.
In 2021: 16 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus en 19 september.
Groepsgrootte afhankelijk van de op dat moment geldende regels. Kinderen zijn van harte welkom onder begeleiding van een volwassene.
Graag ca. 2 weken van tevoren aanmelden bij mw. Ina Dijkman, zie contactgegevens onderaan.
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd en komt ten goede aan de stichting (kan ook via pin in het bezoekerscentrum).

Gratis rondleiding kasteeltuin speciaal voor basisschoolklassen
Neem minimaal 2 weken van tevoren contact op met mw. Ina Dijkman.

Privé groepsrondleiding kasteeltuin
Wilt u eens met familie of vrienden iets bijzonders doen, boek dan een privé groepsrondleiding. Deze rondleiding is op afspraak het gehele jaar door mogelijk tegen een vergoeding van € 20,– per groep; de groepsgrootte is afhankelijk van de dan geldende regels. De duur van de rondleiding is ca. 1 uur en 15 minuten.
Graag minimaal 2 weken van tevoren afspreken met mw. Ina Dijkman.

Rondleiding in Kasteel Assumburg
Rondleidingen in het kasteel worden georganiseerd door de Historische Kring Heemskerk (HKH). Informatie en aanmelden kan bij dhr. Piet van Zwieten, zie contactgegevens onderaan.

Gecombineerde rondleiding kasteel en -tuin
Een gecombineerde rondleiding is ook mogelijk tegen een vergoeding van € 50,– per groep; de groepsgrootte is afhankelijk van de dan geldende regels. Duur: ca. 60 minuten in het kasteel en ca. 45 minuten door de kasteeltuin. Al of niet met een pauze in bezoekerscentrum ‘het Koetshuijs’. Graag minimaal 2 weken van tevoren aanvragen bij mw. Ina Dijkman of dhr. Piet van Zwieten.

Rondleidingen kasteeltuin:
Mw. Ina Dijkman
06 - 38 37 63 64
dijkman@kasteeltuinassumburg.nl

Rondleidingen kasteel Assumburg:
Dhr. Piet van Zwieten
0251 - 23 58 27
pwvanzwieten@ziggo.nl