‘Onze Jean’, Twee eeuwen Deutz op Assumburg

Een erfgoededucatieproject voor leerlingen bovenbouw basisonderwijs (groep 7)

‘De Verbazing’
Aanleiding voor dit erfgoededucatieproject is het borstbeeld ‘De Verbazing’ dat sinds september 2022 in de kasteeltuin staat. Het is Jean Deutz, verwonderd uitziend over zijn pronktuin, die hij meer dan 300 jaar geleden liet aanleggen. Jola Geldermans heeft dit beeld gemaakt. Jola is tevens een van de cultuurdocenten van het project dat zij samen met Annelies Vessies doet.
 

Inhoud project:
Het project bestaat uit 2 lessen door Annelies en Jola en het maken van verwerkingsopdrachten in de klas met de eigen docenten. De lessen en rondleidingen worden gegeven op de woensdagochtend.

Les 1. Introductie en rondleiding
Ontvangst in het Koetshuijs om 9.00 uur, met rondleidingen in kasteel en kasteeltuin door Jola, Annelies en vrijwilligers van HKH en Kasteeltuin. Totale duur plm. 2 uur.
Deze unieke erfgoedbeleving vormt de start van de verwerkingsopdrachten die de leerlingen later op school gaan maken. Tijdens de rondleiding van de deskundige vertellers letten de leerlingen op bepaalde aspecten van kasteel en tuin die te maken hebben met de thema’s: Familie, Wonen, Werken, Eten en Drinken en Nieuws en Recht.

Les 2. 
Beeldende lessen
Locatie: op school, totale duur plm. 1½ uur.
In deze les in de eigen klas zijn er beeldende opdrachten waarin wordt gewerkt met klei, knipkunst, tekenen en schrijven. Deze lessen worden gegeven door kunstenares Jola en cultuurdocente Annelies.

Leerdoelen:
De geschiedenistijdlijn van 1700-1800 van pruiken en revoluties.
Kennis van wereldgeschiedenis, kolonialisme en handelskapitalisme;Kennis van lokaal erfgoed: kasteel Assumburg in de tijd van Jean Deutz;
•  Kennis van lokaal erfgoed: kasteel Assumburg in de tijd van Jean Deutz;
•  Kennis van wereldgeschiedenis, kolonialisme en handelskapitalisme;
•  Kennis van de hedendaagse situatie, de toekomst en burgerschap;
•  Verdiepend leren door oriëntatie, verwerking met opdrachten en presentatie.

Achtergrond
Het titel van het project ‘Onze Jean’ verwijst naar de Amsterdamse koopman en bankier Jean Deutz (1655-1719). Jean kocht in 1696 Kasteel Assumburg met bijbehorende landerijen zoals de Heerlijkheid van Assendelft. Voortaan mocht hij zich Deutz van Assendelft noemen.
De dynastie Deutz van Assendelft heeft kasteel Assumburg bijna twee eeuwen in bezit gehad en gebruikte het voornamelijk als zomerverblijf.
In 1702 liet Jean een fraaie Frans-classicistische tuin aanleggen geheel naar de mode van die tijd met wandelpaden, bloemperken en buxushagen die een volkomen symmetrisch patroon kende, compleet met een orangerie, een rosarium en een groentetuin.
In 1867 verliet de laatste Deutz van Assendelft het kasteel. Er braken andere tijden aan, kasteel en tuin raakten in verval. Gelukkig werd het gebouw een rijksmonument en is het helemaal gerestaureerd. Sinds 2011 is ook de fraaie tuin weer in oude luister hersteld, deze wordt onderhouden door een enthousiast team van vrijwilligers.
Met het project ‘Onze Jean’ hopen de makers dat leerlingen een onvergetelijke indruk krijgen. 

Inschrijven
Voor dit project kunnen voorlopig alleen basisscholen uit Heemskerk zich inschrijven*.
Gemeente Heemskerk heeft subsidie verleend aan Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg om het project te kunnen realiseren en zo de kosten laag te houden.
Eigen bijdrage scholen : €89,00

Het project gaat van start vanaf januari 2023
Inschrijven kan vanaf heden via: info@deblauwedeur.nl
*Scholen in Heemskerk ontvangen een digitale flyer en lesbrief.
Voor meer informatie: Annelies Vessies 06 - 22 06 27 95

Facebook
Volg Onze Jean ook op Facebook