Categorieën

  • Perenbomen

Calebasse de Tirlemont (1758)

Historie: 

Volgens “de Greeff” gewonnen tussen 1860 en 1880 bij Tienen (= Tirlemont, België). De verspreiding was lang niet algemeen, alleen in het zuiden van ons land en in België werd zij redelijk veel aangetroffen. “Om haar grootte en mooie vorm verdient zij echter een ruimere verspreiding”. (H. de Greeff 1905).

Synoniemen:

Er zijn geen synoniemen bekend.

Vruchtvlees:  

Geelachtig wit, saprijk, fijn tot grofkorrelig, zoet met eigenaardig aroma, zeer zacht en smeltend, zeer snel beurs, De kwaliteit van de smaak is afhankelijk van de zomer.

Bewaren:

De vrucht is slecht houdbaar en na rijpheid vrij snel beurs. In koelopslag tot half januari.

Formaat vrucht:

Groot tot zeer groot, langgerekt. Het is een peer met een zeer eigenaardige gemakkelijk te herkennen vorm. Zeer lang, dikwijls zelfs wonderlijk gevormd; van onderen tamelijk breed en buikig, langzaam met een holle lijn naar de steel toelopend, daar vrij schielijk en breed afgeknot. Moet tot de grootste peren worden gerekend.

Plukrijp: 

Oktober tot begin november. 

Gebruik: 

Voor directe consumptie.