Categorieën

  • Perenbomen

Calebasse Bosc (1807)

Historie: 

Deze peer is van Franse af¬komst en werd in 1835 te Apremont door Van Mons gevonden tussen zijn zaailingen in Leuven en door hem opgedragenaan de heer Bosc. In Duitsland was deze perensoort vrij algemeen verspreid, in ons land kwam zij echter lang niet algemeen voor, wellicht, omdat vele andere peren beter zijn dan deze. Hier en daar vind men nog bomen van deze soort. Was vroeger in West Vlaanderen tamelijk veel aangeplant.

Synoniemen:

Beurré Bosc
Beurré d'Apremont
foutief Calebasse Box

Vruchtvlees:  

Het vruchtvlees is geelachtig wit, sappig en zacht, wijnachtig zoet met weinig aroma, soms een weinig korrelig onder het klokhuis. 

Bewaren: 

De peer moet na de pluk bewaard worden tot begin december. Dan pas is zij consumptie geschikt. 

Formaat vrucht:

Deze peer is lang getrokken en de vorm is peer- of mooi flesvormig, van onderen vrij dik en buikig, met een lange punt naar de steel toelopend. De vrucht is van middelmatige grootte, echter eerder groot dan klein.

Plukrijp:

De peer kan half oktober geplukt worden, is dan nog niet consumptie rijp. Tijd van rijpen November 

Gebruik:

Een goede tweede klasse tafelpeer, die, als zij op tijd — niet te laat — geplukt wordt en een warme standplaats heeft, zelfs lekker kan worden. De vrucht is steeds gaaf, hoogst zelden misvormd. Vroeger een beste marktpeer, die om kleur en grootte graag gekocht werd.