Theateruitvoering 'Schemering'

Het bestuur van Kasteeltuin Assumburg is in 2014 gestart met het voornemen een tweejaarlijkse theatervoorstelling te realiseren in de IJmond.  Waarbij de eerste keer zal plaatsvinden in de Kasteeltuin. Een voorstelling waaraan een grote verscheidenheid van (vrijwilligers) organisaties in de IJmond zullen meewerken die in de voorbereiding en uitvoering ondersteuning krijgen van professionals.
Het zal gaan plaatsvinden in een drietal avondvoorstellingen gedurende een weekend in het najaar. Het is een sociaalartistieke voorstelling die bezoekers op een bijzondere wijze zullen ondergaan en beleven.
Het plan is inmiddels tijdens meerdere bijeenkomsten met vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties in de IJmond besproken en zeer positief ontvangen. Van diverse kanten, ook vanuit de politiek in de drie gemeenten, werd al direct medewerking toegezegd. 
Om het geheel de benodigde aandacht te geven is in de loop van 2016 gekozen voor verzelfstandiging en het initiatief   onder te brengen in een aparte stichting, Stichting  Theatermanifestatie IJmond,  met een eigen bestuur. Deze kwam in augustus van dat jaar tot stand en is voortvarend doende met de voorbereidingen  Inmiddels staat vast dat de voorstellingen in 2017 gaan plaatsvinden in Kasteeltuin Assumburg en slot Assumburg gedurende het weekend van 21, 22, 23 en 24 september, 20:00 uur.


Artistieke uitgangspunten

De tweejaarlijkse thema’s zullen actueel en maatschappelijk relevant zijn. Als thema voor de eerste voorstellingen in 2017 is gekozen : ‘Schemering'. Het slot heeft sinds zijn bestaan in de dertiende eeuw en de verbouwing in 1546 een rijke geschiedenis en beschikt over een enorm geheugen met daarin vele opgeslagen herinneringen, ook ten aanzien van dit onderwerp. Het publiek wandelt van act naar act en maakt op die manier kennis met de unieke plek. Het is locatietheater met prachtige speelplekken op de toren van het kasteel, in de slotgracht en de vijver, de zijvelden en boomgaarden van de kasteeltuin en in het amfitheater, waar het kasteel als decor dient voor het publiek. Meer hierover : 'schemering'

 

 

Maatschappelijk theater met een knipoog

De theatermanifestatie brengt deelnemers en bezoekers op een laagdrempelige manier in aanraking met kunst, cultuur, geschiedenis, cultureel erfgoed, natuur en sport. Uitgegaan wordt van een groeimodel qua bezoek, met een in opzet bescheiden start en groeipotentie in latere jaren. Er zijn talloze aanknopingspunten die tot de verbeelding spreken. Zoals de geschiedenis van de rijke kooplieden uit Amsterdam die slavenhandel dreven. De aanlanding van de eerste mensen via het oer-IJ.  De opstand van het Kaas en Broodvolk . De explosie van het inwoneraantal in de jaren na de tweede wereldoorlog. En zo meer. De scenarioschrijver zal de boodschap als licht verteerbare kost formuleren, met humor als belangrijkste element.

Samenwerking met lokale partners

Er zal worden gestreefd naar worteling in de lokale gemeenschap en samenwerking met lokale partners, zoals culturele stichtingen en verenigingen, maar ook het regionale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit de onderwijs, sport- en welzijnssector. Tijdens de inmiddels plaatsgevonden informatiebijeenkomsten hebben al een groot aantal organisaties en personen aangegeven aan het project te willen meewerken . Geïnteresseerden die hiervoor ook belangstelling hebben kunnen dit doorgeven aan Stella van Lieshout ,  06 22622596, mail : vanlieshout@theatermanifestatieijmond.nl 

Verdere voortgang

Inmiddels is tekstschrijver Stella van Lieshout, gecoacht door de ervaren Gerard Kooistra, gaan werken aan al  hetgeen zij heeft binnengekregen. De jonge professional Stella is getogen in Heemskerk en was ook aanwezig bij eerder genoemde bijeenkomsten van geïnteresseerden. Zij heeft een opzet van de voorstelling gemaakt die bij allen die het gezien hebben veel enthousiasme heeft losgemaakt. Hierop aansluitend vervaardigd zij het script mede afgestemd op de mogelijkheden van deelnemende groepen en individuele personen. Begin 2017 zal de voor de voorstelling aangetrokken regisseur Iris Stam hiermee met degenen  die aangegeven met de uitvoering mee te doen aan de gang gaan.
Het bestuur van de stichting is inmiddels doende met het verwerven  voldoende financiën voor de uitvoering en het samenstellen van een creatief team . Een team waarin expertise m.b.t decorbouw, muziek, publiciteit, vormgeving, etc  aanwezig is. Begin 2017 is de voor de voorstelling aangetrokken regisseur Iris Stam hiermee met degenen die aangegeven hebben met de uitvoering mee te doen, aan de gang gegaan.
Voor meer informatie over het initiatief kan contact worden opgenomen met bestuurslid Jan Broekkamp, 0251 231583, mail: Broekkamp@theatermanifestatieijmond.nl