Rondleidingen

Over de geschiedenis van slot Assumburg, de tuinen en de directe omgeving is veel te vertellen. De Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg organiseert rondleidingen, waarbij men meer te weten kan komen over de formele tuin, het beeld, de rozentuin, de boomgaarden, de vruchtbomen en de moestuin. Maar ook over het kasteel, het park Assumburg/Oud Haerlem, de rol van de vrijwilligers en de aanwezige documentatie
De gemiddelde duur van de rondleiding is ca. 1,25 uur. Er zijn ook mogelijkheden voor een power point  presentatie over het ontstaan van het park en de kasteeltuin.
Verzoeken voor een rondleiding al of niet met power point presentatie dienen minstens 14 dagen van te voren aangevraagd te worden. 

Voor een rondleiding in kasteel Assumburg dient men contact op te nemen met de Historische Kring Heemskerk (HKH), Hr. P.W. van Zwieten, tel. 0251-235827 of per email naar:
pwvanzwieten@ziggo.nl 

Vanaf komend seizoen kan een gecombineerde rondleiding worden aangevraagd.
Deze rondleiding heeft een duur van 1,75 uur, 60 minuten in het kasteel met een rondleider van de HKH  en  al dan niet met een korte pauze in het Koetshuijs ,  een rondleiding door de Kasteeltuin, ook weer voor de duur van 45 minuten. Verzoeken voor deze  rondleiding dienen ook minstens 14 dagen van te voren worden aangevraagd.