Historie

De kasteeltuin is altijd nauw verbonden geweest met kasteel Assumburg. Het ontstaan van de tuin is begonnen toen de rijke koopman en regent Jean Deutsz uit Amsterdam 300 jaar geleden zijn oog liet vallen op het kasteel. Hij verwierf het in eigendom, verbouwde het slot grondig en vulde het aan met een prachtige pronktuin. De in 1729 gemaakte gravures  (replica in de tuin aanwezig)  maken duidelijk hoe de tuin er in die tijd uit zag.
In de 19 eeuw werd alles wat Frans was afgezworen, de tuin veranderde van vorm en inhoud en werd steeds meer aan haar lot over gelaten. Rond 1900 was het kasteel zo verwaarloosd dat het voor 1 gulden aan het Rijk werd verkocht, die het daarna weer langzaam restaureerde. Met de tuin liep het slechter af. De gronden werden verkocht en delen hiervan werden gebruikt als vuilnisbelt.

Nieuwe start

Eind 20e eeuw  verwierf de gemeente Heemskerk het eigendom van de gronden rond het kasteel en besloot er een park (Assumburg/Oud Haerlem) op aan te leggen. De grachten rond het kasteel werden weer uitgegraven en de grond gesaneerd. De aanleg van de tuin kon beginnen. Onder bezielende leiding van hoofd groenvoorziening Nico Brantjes werd een plan gemaakt naar het voorbeeld van de gravures en de uitvoering gestart.  In 2011 vond de opening van de tuin plaats. Een grote groep vrijwilligers  is dagelijks bezig met het onderhoud.