Educatie

Hoe waardevol is het om het onderwijs aanschouwelijk te maken. De meester of juf verkleed als een 18e eeuwse jonkvrouw of -heer en de groep rond te leiden door de kasteeltuin, vertellen over het leven in die tijd, flaneren langs de hofvijver, de boomgaard bewonderen en versteld staan bij de rozen en de groenten. Ook allerlei andere onderwerpen die met de tuin te maken hebben kunnen aan bod komen. Voor het basisonderwijs zijn er leskisten ontwikkeld. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen komen voor een “snuffelstage”. Tekenen, fotograferen, gps-route, toneelspel. Er zijn vele mogelijkheden in de kasteeltuin.

Voor leerlingen van het middelbaar onderwijs bestaat de mogelijkheid een snuffelstage of maatschappelijke stage te doen in de tuin.

Voor een bezoek aan kasteel Assumburg dient men contact op te nemen met de Historische Kring Heemskerk, Hr. P.W. van Zwieten: 0251 235827
pwvanzwieten@ziggo.nl