Colofon

Fotografie 

Thea Alders
Noord-Hollands Archief
Josefien Niesten
Nico Brantjes

Fruitpagina's

Jetty Verhees

Grafisch ontwerp

Maud van Gool (www.kamer12.nl)

Realisatie

Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg