De gratis rondleidingen zullen dit jaar plaats vinden op:

De woensdagen:

1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september en 2 oktober om 10.30 uur

De vrijdagen:

3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september en 4 oktober om 19.30 uur