Lezing Sijas Akkerman van Milieufederatie NH in het Koetshuys Kasteeltuin Assumburg

Op 4 juli a.s. om 14.00 uur houdt Sijas Akkerman, directeur Milieufederatie NH een lezing in het Koetshijs van kasteeltuin Assumburg betreffende het onderwerp

• Deltaplan Biodiversiteitsherstel: hoe kunnen we samen natuurverlies ombuigen naar herstel van de rijkdom aan planten en dieren in onze leefomgeving

Sijas Akkerman is directeur van de Milieufederatie NH en in die hoedanigheid portefeuillehouder landbouw en natuur van de twaalf Natuur- en Milieufederaties in ons land. Hij is namens deze milieufederaties één van de kwartiermakers van het genoemde landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een brede maatschappelijke beweging om het biodiversiteitsverlies om te buigen naar herstel. 
De rijkdom aan dieren en planten in ons land neemt in hoog tempo af. Inspanningen voor biodiversiteitsherstel hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat bereikt. Daarom hebben kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties de handen ineengeslagen om samen te werken aan een concrete aanpak die wél het verschil gaat maken.
Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleren en worden natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren gestimuleerd om bij te dragen aan herstel van biodiversiteit.

De lezing wordt gehouden in het kader van de fotokunstmanifestatie WONDERLAND in kasteeltuin Assumburg, die gehouden wordt van eind april tot eind oktober van dit jaar.

Sijas Akkerman gaat tijdens zijn lezing ook vooral in op de vraag:

• wat kunnen wij zelf als burger bijdragen in ons dagelijkse bestaan?

Uitspraak van hem:
 “De biodiversiteit – te zien aan het aantal vlinders, insecten, weidevogels, akkervogels – is de afgelopen decennia dramatisch gedaald. Dat raakt ons allemaal. Zonder
“De biodiversiteit – te zien aan het aantal vlinders, insecten, weidevogels, akkervogels – is de afgelopen decennia dramatisch gedaald. Dat raakt ons allemaal. Zonder biodiversiteit geen goed voedsel, geen rijke natuur en geen landschap om van te genieten. ”

De toegang is gratis. Na de lezing, die ca. anderhalf uur duurt, kan een bezoek gebracht worden aan de fotokunstmanifestatie WONDERLAND in de kasteeltuin, die aandacht vragen voor dit onderwerp. Deze manifestatie vraagt middels een vijftiental aansprekende kunstwerken op haar eigen specifieke kunstzinnige wijze aandacht voor het onderwerp biodiversiteit.